Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/825 av den 25 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker