Mål C-8/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Frosinone (Italien) den 5 januari 2016 – brottmål mot Paola Tonachella