Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8178 – First Reserve/Morrison Utility Services) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)