Decyzja Rady (UE) 2016/1708 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec