Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1708 ze dne 20. září 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Spolkovou republikou Německo