Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1415 av den 24 augusti 2016 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Tepertős pogácsa [GTS])$