Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/150 af 4. februar 2020 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, kyllinger opdrættet til æglægning og avl og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning eller opdrættet til æglægning eller avl (indehaver af godkendelsen er Andrés Pintaluba S.A.) (EØS-relevant tekst)