Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1159 van de Commissie van 15 juli 2016 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op natriumcyclamaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China en geproduceerd door Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited en Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited$