Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7973 – Gerdau/Sumitomo/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)