Mål T-239/16: Överklagande ingett den 12 maj 2016 – Polskie Zdroje mot EUIPO (perlage)