Vec T-239/16: Žaloba podaná 12. mája 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)