Cauza T-239/16: Acțiune introdusă la 12 mai 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)