Sprawa T-239/16: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2016 r. – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)