Skriftlig fråga E-007016/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Falsk CE-märkning på europeiska hygienprodukter