Skriftlig fråga E-1691/09 från Frank Vanhecke (NI) till rådet. Strategi mot islamisering inom EU