Förstainstansrättens beslut (femte avdelningen) den 19 maj 2008.#Télévision française 1 SA (TF1) mot Europeiska kommissionen.#Talan om ogiltigförklaring - Kommissionens beslut i vilket vissa åtgärder som Republiken Frankrike har vidtagit till förmån för France 2 och France 3 förklarades vara förenliga med den gemensamma marknaden - Tidsfrist för väckande av talan - Artikel 44.1 c i rättegångsreglerna - Avvisning.#Mål T-144/04. Förstainstansrättens beslut (femte avdelningen) den 19 maj 2008.