Förslag till avgörande av generaladvokat M. Bobek föredraget den 28 juli 2016.