Mål T-425/16: Överklagande ingett den 29 juli 2016 – Hoffmann mot EUIPO (Genius)