Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/588 av den 14 april 2016 om godkännande av den teknik som används i effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (Text av betydelse för EES)$