Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1808 av den 12 oktober 2016 om fastställande av de räntesatser som ska användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring av lager för räkenskapsåret 2017 för EGFJ$