Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1529 av den 14 oktober 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Colatura di alici di Cetara” (SUB)