Mål F-125/12: Talan väckt den 3 november 2012 — ZZ mot harmoniseringsbyrån