Mål C-117/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 31 maj 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln – Tyskland) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH mot Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) (Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29/EG — Artikel 3.1 — Direktiv 2006/115/EG — Artikel 8.2 — Begreppet överföring till allmänheten — TV-apparater som installerats av innehavaren av ett rehabiliteringscenter i syfte att patienterna ska kunna se tv-program)