Lieta C-117/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 31. maija spriedums (Landgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — 3. panta 1. punkts — Direktīva 2006/115/EK — 8. panta 2. punkts — Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” — Rehabilitācijas centra uzturētāja uzstādīti televizori nolūkā sniegt pacientiem iespēju skatīties televīzijas raidījumus