Asia C-117/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 31.5.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH v. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) (Ennakkoratkaisupyyntö — Immateriaalioikeudet — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — 3 artiklan 1 kohta — Direktiivi 2006/115/EY — 8 artiklan 2 kohta — Yleisölle välittämisen käsite — Kuntoutuskeskuksen toiminnanharjoittajan suorittama televisiovastaanotinten asentaminen siinä tarkoituksessa, että potilaat voisivat katsoa televisiolähetyksiä)