Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 21 juli 2016$