TITJUR Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 24 päivänä maaliskuuta 1993. # Hartwig Benzler vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Tutkimatta jättäminen. # Asia T-72/92. Benzler v. komissio