Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/2429 om bemyndigande för Lettland att få införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt