Mål T-330/16: Överklagande ingett den 27 juni 2016 – Hello Media mot EUIPO – Hola (