Stanovisko generálního advokáta M. Szpunara přednesené dne 21. července 2016.$