Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2016/1028 av den 19 april 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för elektriska anslutningar till temperaturmätarsensorer i vissa anordningar (Text av betydelse för EES)$