Meddelande till registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) 2016/44, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1752, om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen