Skriftlig fråga E-008751/11 Alexander Alvaro (ALDE) till rådet. USA:s tillgång till europeiska bankuppgifter