Skriftlig fråga E-006930/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Detaljhandelns betydelse