Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8070 – Bancopopular-e/Assets of Barclays Bank) (Text av betydelse för EES)