Aviz de deschidere Procedură de examinare la nivelul Uniunii privind obstacolele în calea comerțului în sensul Regulamentului (UE) 2015/1843 aplicate de Regatul Arabiei Saudite care constau în măsuri ce afectează importul de plăci din ceramică 2020/C 210/08