Zawiadomienie o wszczęciu Unijna procedura badania dotycząca przeszkód w handlu, w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2015/1843, stosowanych przez Królestwo Arabii Saudyjskiej w formie środków mających wpływ na przywóz płytek ceramicznych 2020/C 210/08