KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 394/98 av den 19 februari 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker