Rådets rekommendation av den 12 juli 2016 om Tysklands nationella reformprogram 2016, med avgivande av rådets yttrande om Tysklands stabilitetsprogram 2016