Rättelse till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 167/2015 av den 11 juni 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2016/2202] (EUT L 341, 15.12.2016)