Rectificatie van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 167/2015 van 11 juni 2015 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2016/2202] (PB L 341 van 15.12.2016)