Helyesbítés az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról szóló, 2015. június 11-i 167/2015 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2016/2202] (HL L 341., 2016.12.15.)