Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2015 ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2016/2202] (Úř. věst. L 341, 15.12.2016)