Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 167/2015 от 11 юни 2015 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2016/2202] (ОВ L 341, 15.12.2016 г.)