Kommissionens beslut av den 17/05/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7985 - SEGRO / PSPIB / TARGET ASSETS) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)