Mål C-607/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 maj 2016 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Förenade kungariket) – Bookit Ltd mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Undantag från skatteplikt — Artikel 135.1 d — Transaktioner rörande betalningar och överföringar — Begrepp — Köp av biobiljetter över telefon eller på internet — Betalning med debet- eller kreditkort — Så kallade korthanteringstjänster)