Mål T-45/15: Tribunalens dom av den 16 mars 2016 – Hydrex mot kommissionen (Avtal om subvention i fråga om ett finansiellt instrument för miljön — Begäran om återkrav — Beslut som utgör en exekutionstitel i den mening som avses i artikel 299 FEUF — Motiveringsskyldighet — Felaktig bedömning — Force majeure)