Kommissionens förordning (EU) 2016/5 av den 5 januari 2016 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av väsentliga miljöskyddskrav (Text av betydelse för EES)