Mål C-334/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Albacete (Spanien) den 15 juni 2016 – José Luís Núñez Torreiro mot Seguros Chartis Europe S.A.