Cauza C-176/16 P: Recurs introdus la 23 martie 2016 de Proforec Srl împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 21 ianuarie 2016 în cauza T-120/15, Proforec/Comisia